atrakce

Řecko-římské muzeum

Najdete tu skutečně ohromující sbírku umění a dalších exponátů, jež jsou dědictvím ze starověké Alexandrie. Řecko-římské muzeum má neoklasicistní fasádu, na níž uvidíte nápis MOYXEION, řecky muzeum. Muzeum, kde jsou ve dvaceti sedmi sálech vystaveny helénské sochy, busty římských císařů, sarkofágy, mumie, terakotové figurky a rané křesťanské artefakty, zachycuje přes 2 000 let řecko-římské historie v Egyptě.

10 $

1 Hodina/hodiny

9 dop. - 5 odp.

Řecko-římské muzeum