This website is best viewed in minimum 1210px X 520px

Pozorování ptáků v Suezu

Suez je významné shromaždiště pro stěhovavé dravé ptáky. Budete-li pozorovat Suezský průplav, všimnete si brodivých ptáků, racka bělookého a rybáka bengálského.
Jízda z Káhiry do Suezu zabere přibližně 2 hodiny.