Egyptský úřad pro cestovní ruch

This website is best viewed in minimum 1210px X 520px

Místní zvyky a měna

Měna
Egyptskou národní měnou je egyptská libra s bankovkami v nominálních hodnotách 1, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 liber (geneh) . U menších nominálních hodnot jsou v oběhu mince i bankovky, a to v hodnotách 25 a 50 piastrů (ersh), přičemž 100 piastrů představuje 1 egyptskou libru.

Tato měna připomíná velmi bohatý kulturní odkaz Egypta, který sahá až do dávných dob. Na bankovce v hodnotě 50 piastrů je vyobrazen Ramesse II. a na jednolibrové bankovce pro změnu chrámy Abú Simbel.

Tuto měnu si lze snadno opatřit v celé zemi, a to buď ve směnárnách, které se nacházejí prakticky v každém hotelu a na každém letišti, nebo v bankách, jejichž polohu je hračkou si „vygooglovat“.

Na maximální částku v cizí, případně místní měně, se kterou lze do Egypta přicestovat nebo z něj vycestovat, se vztahuje limit 10 000 $ (nebo ekvivalent této částky), resp. 5000 egyptských liber.

Místní zvyky
Při příjezdu do Egyptské arabské republiky by si cestovatelé měli být vědomi následujícího:
• Každý cestující u sebe může mít nanejvýš jeden litr alkoholických nápojů a 200 cigaret, 25 doutníků nebo 200 gramů tabáku.
• Zboží zakoupené v bezcelních obchodech během prvního měsíce pobytu v zemi, jehož hodnota nepřesahuje 200 $, může být, stejně jako osobní majetek, osvobozeno od celních poplatků, pokud se jedná o předměty osobní potřeby.
• Všechny střelné zbraně, a to včetně sportovních střelných zbraní, narkotika, drogy, bavlna a drůbeží maso jsou zakázány.
• Cenné předměty zakoupené v Egyptě, jako např. zlato a stříbro, lze vyvážet jen v malých množstvích, pokud je zřejmé, že jsou určeny pro osobní potřebu.
• Úředně ověřené vládní zdravotní certifikáty jsou vyžadovány v případě, že je cestující doprovázen svým domácím mazlíčkem a nevadí mu absolvovat s ním dodatečnou prohlídku u místního veterináře.