Dědictví děla oznamuje štěstí milionům

Přidáno dne V 18, 2018

Dělo iftaru, v arabštině „Midfaa Al Iftar“, je starý egyptský příběh spojovaný s posvátným měsícem Ramadánem, kdy se muslimové v souladu s islámskou naukou postí od úsvitu do soumraku.

Protože půst je jedním z pěti základních pilířů islámu, vždy se po soumraku scházely miliony lidí v harmonii a štěstí ze splnění svých povinností nad prvním jídlem dne.

Starý příběh o původu děla iftaru říká, že šlo o shodu náhod. Během mamlúcké vlády v Egyptě dostal mamlúcký vládce Khoshkadam na první den Ramadánu v roce 1455 jako dárek od německého továrníka dělo.

První zkušební výstřel z děla vyšel zrovna na čas západu slunce a obyvatelé Káhiry byli nadšeni, protože si mysleli, že jde o oznámení přerušení půstu.

Další den se lid, šejkové a sekty shromáždili v paláci a děkovali mu za jeho dar obyvatelům. Sultánovi se tento nápad zalíbil a nařídil výstřelem z děla oznamovat západ slunce a přerušení půstu každý den Ramadánu.

Příběh pokračuje tím, že dělo dostalo jméno „Haja Fatima“. Některé dny totiž dělo nechtěně přestalo pálit a delegace se opět vydaly do paláce vládce, kde se setkaly tentokrát s jeho ženou Fatimou, která svému muži předala tuto zprávu.

Dělo opět začalo fungovat a bylo pojmenováno po vládcově ženě. Dodnes je dělo umístěno na plošině Muqatam poblíž Káhiry, odkud oznamuje iftar.

Tato tradice se pak z Egypta rozšířila do celého muslimského světa, nejdříve do oblasti Levant (východního středomoří), a to pod stejným názvem, takže dělo stále značí živou tradici a dodržovaný zvyk.

Pokud tedy navštívíte během Ramadánu Káhiru a najednou uslyšíte výstřel z děla při západu slunce, nemusíte se bát, je to signál pro ukončení půstu.