Attracties

Qarunmeer

Qarunmeer is sinds mensenheugenis een bron voor vissen en een habitat voor watervogels. De voornaamste waterbron van het meer is drainering van landbouwgrond die via twee grote afvoerkanalen, el-Batts en el-Wadi, wordt gevoed. Dit water is steeds zilter geworden omdat de landbouw intensiever is geworden. Het water is nu zouter dan zeewater. Zoetwatervissen en ongewervelde dieren zijn voor het grootste deel verdwenen en zeesoorten zijn ervoor in de plaats gekomen. Dit meer is van internationale betekenis voor overwinterende watervogels, zoals de geoord...
Qarunmeer is sinds mensenheugenis een bron voor vissen en een habitat voor watervogels. De voornaamste waterbron van het meer is drainering van landbouwgrond die via twee grote afvoerkanalen, el-Batts en el-Wadi, wordt gevoed. Dit water is steeds zilter geworden omdat de landbouw intensiever is geworden. Het water is nu zouter dan zeewater. Zoetwatervissen en ongewervelde dieren zijn voor het grootste deel verdwenen en zeesoorten zijn ervoor in de plaats gekomen. Dit meer is van internationale betekenis voor overwinterende watervogels, zoals de geoorde fuut, Podiceps nigricollis, en de slobeend, Anas clypeata.
U kunt hier in el-Fayoum (anderhalf uur rijden vanaf Caïro) een vruchtbare dag besteden en de talrijke historische locaties zien waaronder het kleine maar goede museum.

10 $

1 uur/uren

9 - 5

Qarunmeer