This website is best viewed in minimum 1210px X 520px

Monaster Deir Al-Kashef

Monaster Al-Kashew powstał w strategicznym punkcie Pustyni Zachodniej, wznosząc się nad skalną ścianą na północ od nekropolii Al-Bagawat w pobliżu oazy Kharga.

Podejdź lub podjedź, aby przyjrzeć się z bliska imponującym ruinom budowli z cegieł wyrabianych z błota i zawalonym korytarzom o łukowatych sklepieniach, datowanych na okres wczesnego chrześcijaństwa.