Rolnictwo w Egipcie

Wyobraź sobie czasy, gdy nie istniał jeszcze czas — a w każdym razie nie istniał sposób, w jaki go dzisiaj postrzegamy. Wschody i zachody słońca były wtedy podstawowymi narzędziami pozwalającymi w niezbyt dokładny sposób mierzyć upływające lata. Choć ten brak dokładności pomiaru czasu może kojarzyć nam się ze spokojnym, sielskim trybem życia, w rzeczywistości miał on okropne skutki dla mieszkańców starożytnego Egiptu.

W tamtych czasach rolnictwo było podstawą gospodarki. W związku z tym wszystko obracało się wokół Nilu, którego coroczne powodzie potrafiły zniszczyć znajdujące się na ich drodze uprawy. A brak dokładnego pomiaru czasu sprawiał, że nieoczekiwana powódź mogła błyskawicznie zniszczyć wszystkie plony. Potrzeba jest matką wynalazków — dlatego właśnie Egipcjanie stworzyli system mierzenia czasu oparty na 24-godzinnym dniu i 365-dniowym roku. System ten rozróżniał również trzy pory roku: achet (porę wylewów), peret (porę siewu) oraz szemu (porę zbioru). Dzięki temu można było dokładnie rejestrować pojawianie się powodzi, co z kolei przełożyło się na możliwość bezpiecznej pracy przez cały rok, przynosząc bogate plony pszenicy, jęczmienia, różnych warzyw, a także przepysznych fig, melonów i granatów.

Ponieważ to właśnie rolnictwo stanowiło podstawę cywilizacji, jego rozwój przyczynił się do powstania wielu innych wynalazków. Egipcjanie jako pierwsi stworzyli metodę uzyskiwania papieru, zwanego papirusem, który był wykorzystywany we wszystkich dziedzinach życia — od spisywania umów do twórczości literackiej. Ta wyrafinowana i ceniona metoda stała się jednym z najlepiej chronionych egipskich sekretów. Świat poznał ją dopiero w latach 60. XX wieku. Związane z nią umiejętności pozwoliły też Egipcjanom z czasem wynaleźć własny sposób produkcji bawełny, która do dziś cieszy się zasłużonym uznaniem na całym świecie. Na czym dokładniej polega wyjątkowość egipskiej bawełny? Długość jej włókien pozwala uzyskać najdelikatniejszą przędzę, która jest przyjemnie miękka, a jednocześnie bardzo mocna i wytrzymała.

Te ważne osiągnięcia pozwoliły starożytnym Egipcjanom cieszyć się dostatkiem i luksusem. Dzięki temu mogli poświęcić czas na rozwój kultury, techniki i sztuki, uzyskując w tych dziedzinach biegłość, z którą nie mógł równać się żaden inny naród.